สถานีย่อย:กฎหมายวิธีพิจารณาคดีไทย

จาก วิกิซอร์ซ

วิธีพิจารณาความแพ่ง[แก้ไข]

 1. ประกาศให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม กับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่ง รัตนโกสินทร์ศก 127 (พ.ศ. 2451)
  1. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่ง รัตนโกสินทรศก 127 (พ.ศ. 2451) (เริ่มดัชนี)

วิธีพิจารณาความอาญา[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติว่าด้วยบังคับโจทย์ให้สาบาลก่อนฟ้องความอาญา (พ.ศ. 2435)
 2. พระราชบัญญัติลักษณพยาน ปีรัตนโกสินทร์ศก 113 (พ.ศ. 2437) (ต้นฉบับ)
  1. ประกาศแก้พระราชบัญญัติลักษณพยาน รัตนโกสินทรศก 113 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 118 (พ.ศ. 2442)
 3. สถานีย่อย:วิธีพิจารณาความอาญา ร.ศ. 115 (พ.ศ. 2439)
 4. พระราชบัญญัติยกเลิกวิธีพิจารณาโจรผู้ร้ายตามจารีตนครบาล ลงวันที่ 1 มีนาคม ร.ศ. 115 (พ.ศ. 2439)
 5. พระราชบัญญัติจัดการป้องกันรักษารัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2476
  1. ประกาศตั้งกรรมการตามพระราชบัญญัติจัดการป้องกันรักษารัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2476 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2476
  2. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติจัดการป้องกันรักษารัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2481
 6. สถานีย่อย:ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (พ.ศ. 2478)
 7. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542
  1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2550
 8. สถานีย่อย:กฎหมายนิรโทษกรรมไทย

ศาล[แก้ไข]