สถานีย่อย:ประเทศลาว

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประเทศลาว
ธงของประเทศลาว}}}
ธงของประเทศลาว

กฎหมาย[แก้ไข]

 1. หนังสือสัญญาระหว่างกรุงสยามกับกรุงฝรั่งเศส ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 122 (พ.ศ. 2446)

ประวัติศาสตร์[แก้ไข]

 1. การปกครองแคว้นลาวและเขมรของฝรั่งเศส (พ.ศ. 2483), โดย กระทรวงมหาดไทย(ต้นฉบับ)
 2. "คำให้การ เรื่อง เมืองสพังภูผา", ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 70 (พ.ศ. 2484) — (ต้นฉบับ)
 3. "คำให้การ เรื่อง เมืองอัตปือ", ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 70 (พ.ศ. 2484) — (ต้นฉบับ)
 4. จดหมายเหตุ เรื่อง ปราบขบถเวียงจันท์ (พ.ศ. 2469) — (ต้นฉบับ)
 5. "ตำนานเมืองนครจำปาศักดิ์", โดย พระยามหาอำมาตยาธิบดี (เส็ง วิรยศิริ?), ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 70 (พ.ศ. 2484) — (ต้นฉบับ)
 6. "ตำนานนครเมืองจำปาศักดิ์", โดย พระศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร?) และคนอื่น ๆ, ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 70 (พ.ศ. 2484) — (ต้นฉบับ)
 7. "ตำนานเมืองนครจำปาศักดิ์", โดย หม่อมอมรวงศ์วิจิตร (หม่อมราชวงศ์ปฐม คเณจร), ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 70 (พ.ศ. 2484) — (ต้นฉบับ)
 8. "ตำนานเมืองทรายฟอง", ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 70 (พ.ศ. 2484) — (ต้นฉบับ)
 9. "ตำนานเมืองพวน (ฉบับที่ 1)", ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 70 (พ.ศ. 2484) — (ต้นฉบับ)
 10. "ตำนานเมืองพวน (ฉบับที่ 2)", ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 70 (พ.ศ. 2484) — (ต้นฉบับ)
 11. "ตำนานเมืองมูลปาโมข", โดย พระวงษาสุรเดช และคนอื่น ๆ, ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 70 (พ.ศ. 2484) — (ต้นฉบับ)
 12. "ตำนานเมืองวังมล", ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 70 (พ.ศ. 2484) — (ต้นฉบับ)
 13. "นิทาน เรื่อง ขุนบรมราชา ", แปลโดย สุด ศรีสมวงศ์, ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 70 (พ.ศ. 2484) — (ต้นฉบับ)
 14. พงศาวดารภาคอีสาน (พ.ศ. 2472), โดย พระสุนทรราชเดช (แข้ ประทุมชาติ)(เริ่มดัชนี)
 15. พงศาวดารเมืองล้านช้าง, โดย พระยาประมวญวิชาพูล (วงศ์ บุญ-หลง)(ต้นฉบับ: 1, 2)
 16. "พงษาวดารเมืองหลวงพระบาง", ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 11 (พ.ศ. 2462) — (ต้นฉบับ)
 17. "พงษาวดารเมืองหลวงพระบาง ตามฉบับที่มีอยู่ในศาลาลูกขุน", ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 5 (พ.ศ. 2460) — (ต้นฉบับ)
 18. "พงศาวดารเมืองหัวพันห้าทั้งหก", ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 22 (พ.ศ. 2464) — (ต้นฉบับ)
 19. "พงศาวดารย่อเมืองเวียงจันทน์", ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 70 (พ.ศ. 2484) — (ต้นฉบับ)
 20. "พงษาวดารล้านช้าง", โดย พระยาประชากิจกรจักร์ (แช่ม บุนนาค), ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 1 (พ.ศ. 2457) — (ต้นฉบับ)

ประเพณี[แก้ไข]

 1. พระราชธรรมเนียมลาวล้านช้าง (พ.ศ. 2479), โดย พระทองพูล ครีจักร(ต้นฉบับ)

ศาสนา[แก้ไข]

 1. อุรังคธาตุ (ตำนานพระธาตุพนม) (พ.ศ. 2483) — (เริ่มดัชนี)

ดูเพิ่ม[แก้ไข]