สถานีย่อย:ประเทศไทย/ภาคเหนือ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประเทศไทย
ภาคเหนือ

กฎหมายและเอกสารทางการ[แก้ไข]

 1. ประกาศเลื่อนกำหนดทำสารกรมธรรม์ทาษมณฑลตวันตกเฉียงเหนือ ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน ร.ศ. 119 (2443)
 2. ประกาศเลื่อนกำหนดทำสารกรมธรรม์ทาษมณฑลพายัพ ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 2 มกราคม ร.ศ. 120 (2444) (ต้นฉบับ)
 3. ประกาศเลื่อนกำหนดวันทำสารกรมธรรม์ทาษมณฑลพายัพ ครั้งที่ 3 ลงวันที่ 4 ตุลาคม ร.ศ. 121 (2445) (ต้นฉบับ)
 4. ประกาศให้ใช้พระราชบัญญัติลักษณทาษ ศก 124 ในมณฑลพายัพ ลงวันที่ 16 มกราคม ร.ศ. 130 (2454)
 5. พระราชบัญญัติลักษณทาษมณฑลตวันตกเฉียงเหนือ ร.ศ. 119 (2443)
 6. สัญญาเชียงใหม่ ลงวันแรม 12 ค่ำ เดือนยี่ จ.ศ. 1236 (2147)

การเดินทาง[แก้ไข]

 1. จดหมายเหตุ เรื่อง เปิดรถไฟสายตะวันออกและสายเหนือ และเสด็จพระราชดำเนินประพาสเมืองฉะเชิงเทรา, โดย ราชบัณฑิตยสภา (2476) (ต้นฉบับ)
 2. จดหมายเหตุเสด็จเลียบมณฑลฝ่ายเหนือแลนครเชียงใหม่ พ.ศ. 2469 (2470) (ต้นฉบับ: 1, 2, 3)
 3. ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพเจ้าทิพวัน กฤดากร (2498) (ต้นฉบับ)
 4. ระยะทางไปมณฑลภาคพายัพ พระพุทธศักราช 2465, โดย พระสุนทรเทพกิจจารักษ์ (ทอง จันทรางศุ) (2466) (ต้นฉบับ)
 5. อธิบายระยะทางล่องน้ำพิง, โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (2473) (ต้นฉบับ)

ประวัติศาสตร์[แก้ไข]

 1. จามเทวีวงษ์, โดย พระโพธิรังษี (2472) (ต้นฉบับ)
 2. "พงศาวดารเมืองนครเชียงใหม่ เมืองนครลำปาง เมืองลำพูนไชย", โดย พระยาศรีสิงหเทพ (หรุ่น), ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 3 (2471) (ต้นฉบับ)
 3. พงศาวดารโยนก, โดย พระยาประชากิจกรจักร์ (แช่ม บุนนาค)
 4. "ราชวงษปกรณ์ พงษาวดารเมืองน่าน", โดย แสนหลวงราชสมภาร, ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 10 (2461)
 5. สภาพและความเป็นอยู่ของจังหวัดน่าน, โดย กรมโฆษณาการ (2493) (ต้นฉบับ)

ศาสนา[แก้ไข]

 1. ตำนานพระธาตุดอยสุเทพ (2472) (ต้นฉบับ)
 2. ตำนานพระบรมธาตุจอมทอง (2495) (ต้นฉบับ)
 3. ตำนานพระบรมธาตุสุเทพ (2483) (ต้นฉบับ)
 4. "นิทานที่ 1 เรื่อง พระพุทธรูปประหลาด", โดย สมเด็ดพระเจ้าบรมวงส์เทอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, ใน นิทานโบรานคดี (2487)
 5. ประชุมตำนานพระธาตุ, โดย กรมศิลปากร (2513) (ต้นฉบับ)

บุคคล[แก้ไข]

 1. ผู้สร้างสรรค์:พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช

ดูเพิ่ม[แก้ไข]