ไฟล์:พรบ ปรับเป็นพินัย ๒๕๖๕.pdf

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี
ไปหน้า
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →

ไฟล์ต้นฉบับ(1,239 × 1,754 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 1.87 เมกะไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 23 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

English: Act on Regulatory Fines, 2565 BE (2022 CE)

ไทย: พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ๒๕๖๕

 s:th:พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
institution QS:P195,Q1368318
image of artwork listed in title parameter on this page
ชื่อเรื่อง
English: Act on Regulatory Fines, 2565 BE (2022 CE)
ไทย: พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้เผยแพร่
institution QS:P195,Q16305279
คำอธิบาย
English: An act of the Thai National Assembly; signed into law by the monarch on 24 October 2565 BE (2022 CE); published in the Government Gazette on 25 October 2565 BE (2022 CE); effective upon elapse of 240 days reckoned from the day of its publication in the Government Gazette, except some sections which will take effect as from the day after the said publication day.
ไทย: พระราชบัญญัติของรัฐสภาไทย พระมหากษัตริย์ลงพระนาม ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ใช้บังคับเมื่อพ้น ๒๔๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยกเว้นบางมาตราที่ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศดังกล่าว
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา
ไทย: "พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ๒๕๖๕". (๒๕๖๕, ๒๕ ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๓๙, ตอน ๖๖ ก. หน้า ๒๒–๓๗.

การอนุญาตใช้สิทธิ

งานอันไม่มีลิขสิทธิ์
ภาพหรือสื่อนี้เป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากภาพหรือสื่อนี้ เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของงานดังต่อไปนี้:

(๑) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

(๒) รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
(๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ

(๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น
สำหรับผู้อัปโหลดสื่อหรือภาพ: โปรดระบุรายละเอียด และที่มาของภาพหรือสื่อให้ละเอียดและชัดเจน

English | македонски | slovenščina | ไทย | 中文(中国大陆)‎ | +/−

พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ ตราแผ่นดินของประเทศไทย
พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ ตราแผ่นดินของประเทศไทย

ธงชาติไทย
ธงชาติไทย

คำบรรยายโดยย่อ

เพิ่มคำบรรยายทรรทัดเดียวเพื่อขยายความว่าไฟล์นี้มีอะไร

ไอเทมที่แสดงอยู่ในไฟล์นี้

ประกอบด้วย

MIME type อังกฤษ

application/pdf

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน12:19, 26 ตุลาคม 2565รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 12:19, 26 ตุลาคม 2565หน้า 1,239 × 1,754, 23 (1.87 เมกะไบต์)Miwako SatoUploaded a work by {{institution:National Assembly of Thailand}} from {{th|1="[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/066/T_0022.PDF พระราชบัญญัติการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ๒๕๖๕]". (๒๕๖๕, ๒๕ ตุลาคม). ''ราชกิจจานุเบกษา''. เล่ม ๑๓๙, ตอน ๖๖ ก. หน้า ๒๒–๓๗.}} with UploadWizard

24 หน้าต่อไปนี้ใช้ไฟล์นี้:

ข้อมูลอภิพันธุ์