สถานีย่อย:ประเทศไทย/ภาคใต้

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประเทศไทย
ภาคใต้
ภาคใต้ของประเทศไทย

นครศรีธรรมราช[แก้ไข]

 1. จดหมายบอกข่าวถึงเจ้าพระยานครฯ, โดย นายศัลวิชัย (น้อยใหญ่) (2473)
 2. ตำนานพระธาตุเมืองนครศรีธรรมราช, โดย ไม่ปรากฏ (2503) (เริ่มดัชนี)
 3. ตำนานพราหมณ์เมืองนครศรีธรรมราช, โดย ไม่ปรากฏ (2473) (เริ่มดัชนี)
 4. ตำนานเมืองนครศรีธรรมราช, โดย ไม่ปรากฏ (2481)
 5. "ทำเนียบข้าราชการนครศรีธรรมราชสมัยรัชกาลที่ 2", ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 73 (2496) (ต้นฉบับ)
 6. "ประวัติบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนครศรีธรรมราช", ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 73 (2496) (ต้นฉบับ)
 7. พงศาวดารเมืองนครศรีธรรมราช, โดย หลวงอนุสรณ์สิทธิกรรม (บัว ณ นคร)
 8. เรื่องตั้งเจ้าพระยานครศรีธรรมราช, โดย ไม่ปรากฏ (2457)

ปัตตานี[แก้ไข]

 1. "พงศาวดารเมืองปัตตานี", โดย พระยาสุนทรานุรักษ์ (ชม), ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 3 (2471) (ต้นฉบับ)
 2. พระโอวาทฯ ประทานที่โรงเรียนเมืองปัตตานีเมื่อวันที่ 1 กันยายน พุทธศักราช 2472, โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (2473) (เริ่มดัชนี)

พัทลุง[แก้ไข]

 1. พงศาวดารเมืองพัทลุง, โดย หมื่นสนิทภิรมย์ (นิ่ม) (2393)
 2. พงศาวดารเมืองพัทลุง (หลวงศรีวรวัตรและขุนสิกขกิจบริหาร), โดย หลวงศรีวรวัตร (พิณ จันทโรจวงศ์) และ ขุนสิกขกิจบริหาร (อยู่ มีนะกนิษฐ) (ม.ป.ป.)

ภูเก็ต[แก้ไข]

 1. พงศาวดารเมืองถลาง, โดย ไม่ปรากฏ (2457)

ระนอง[แก้ไข]

 1. "ตำนานเมืองระนอง", ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 50 (2474) (เริ่มดัชนี)

สงขลา[แก้ไข]

 1. พงศาวดารเมืองสงขลา (พระยาสุนทรานุรักษ์), โดย พระยาสุนทรานุรักษ์ (ชม) (2471)
 2. พงศาวดารเมืองสงขลา, โดย พระยาวิเชียรคีรี (บุญสัง) (2473)

ดูเพิ่ม[แก้ไข]