สถานีย่อย:กฎหมายไทย/รัชกาลที่ 6

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กฎหมายไทย
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2453–2468)
เรียงตามปี และตามตัวอักษร

พ.ศ. 2453[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายลักษณอาญา มาตรา 335 ข้อ 2 ลงวันที่ 13 ธันวาคม ร.ศ. 129

พ.ศ. 2454[แก้ไข]

 1. ประกาศสัญญาว่าด้วยส่งผู้ร้ายข้ามแดนกันในระหว่างกรุงสยามกับกรุงอังกฤษ ลงวันที่ 9 สิงหาคม ร.ศ. 130
 2. ประกาศให้ใช้พระราชบัญญัติลักษณทาษ ศก 124 ในมณฑลพายัพ ลงวันที่ 16 มกราคม ร.ศ. 130

พ.ศ. 2456[แก้ไข]

 1. ประกาศให้ใช้พระราชบัญญัติป้องกันสัญจรโรค พระพุทธศักราช 2451 ตามหัวเมืองซึ่งขึ้นแก่กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2456

พ.ศ. 2457[แก้ไข]

 1. ประกาศว่าด้วยกรุงสยามเปนกลางในระหว่างการสงครามที่เปนอยู่ในยุโรป ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2457
 2. พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457
 3. พระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติกรรมสิทธิ์ผู้แต่งหนังสือ พ.ศ. 2457

พ.ศ. 2458[แก้ไข]

 1. กฎมณเฑียรบาลเพิ่มเติม ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2458
 2. กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยข้าราชการในพระราชสำนักเพิ่มเติม ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2458
 3. ประกาศรวมพนักงานอัยการ ลงวันที่ 11 มีนาคม 2458

พ.ศ. 2459[แก้ไข]

 1. ประกาศแก้ไขตำแหน่งเจ้าพนักงานในกรมตำรวจพระนครบาลซึ่งมีอำนาจออกหมายจับหมายเรียกหมายค้นได้ตามพระราชบัญญัติเพิ่มเติมวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2444 (ศก 120) ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2459

พ.ศ. 2460[แก้ไข]

 1. กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยครอบครัวแห่งข้าราชการในพระราชสำนักเพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2460
 2. ประกาศใช้เวลารถไฟแลโทรเลข ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2460
 3. ประกาศนับเวลาในราชการ ลงวันที่ 10 กันยายน 2460

พ.ศ. 2461[แก้ไข]

 1. กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการเศกสมรศแห่งเจ้านายในพระราชวงศ์
 2. ธรรมนูญลักษณปกครองคณะนคราภิบาล พระพุทธศักราช 2461
 3. พระราชกำหนดเพิ่มเติมและแก้ไขธรรมนูญลักษณปกครองคณะนคราภิบาลดุสิตธานี พระพุทธศักราช 2461

พ.ศ. 2462[แก้ไข]

 1. ประกาศเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยครอบครัวแห่งข้าราชการในพระราชสำนัก พุทธศักราช 2457 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2462

พ.ศ. 2465[แก้ไข]

 1. กฎธานิโยปการ พระพุทธศักราช 2465

พ.ศ. 2467[แก้ไข]

 1. กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 2467

พ.ศ. 2468[แก้ไข]

 1. พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 และ 2 ที่ได้ตรวจชำระใหม่ ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2468