พจนานุกรมกฎหมาย/คำชี้แจง

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)


คำชี้แจงผู้ที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้ ขอได้โปรดเข้าใจด้วยว่า การวางรูปตัวอักษร ข้าพเจ้าได้ดำเนิรตามหลัก “ปธานุกรม ของ กระทรวงธรรมการ” คือ เรียงตามตัวพยัญชนะตั้งแต่ ถึง ส่วนสระนั้น ก็ได้วางลำดับไว้ดั่งนี้ ะ , ั , ั ะ , า , ำ , ิ , ี , ึ , ื , ุ , ู , เ , เ ะ , เ า , เ า ะ ,เ ิ ,เ ี , เ ี ะ , เ ึ, เ ึ ะ , แ , แ ะ , โ , โ ะ , ใ , ไ

กฎหมายในวงเล็บ เป็นการบอกที่มาแห่งคำแปล หรือที่มาแห่งคำที่ได้ยกขึ้นแปลนั้น ถ้าเป็นคำสำคัญก็ได้บอกตำราที่ควรดูไว้ให้ด้วย

ที่ใดมีคำย่อ ให้เข้าใจดั่งนี้ ―

ป.ก.อ. = ประมวลกฎหมายลักษณะอาชญา ร.ศ. ๑๒๗
ป.ก.ท. = ประมวลกฎหมายอาชญาทหาร ร.ศ. ๑๓๐
ป.ก.พ. = ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๖๗, ๒๔๗๑ และ ๒๔๗๓ (เท่าที่ออกอยู่แล้ว ๔ บรรพ)
พ.ธ.ย. = พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ร.ศ. ๑๒๗
พ.ธ.บ. = พระธรรมนูญศาลทหารบก พ.ศ. ๒๔๖๕
พ.ธ.บ. = พระธรรมนูญศาลทหารบก พ.ศ. ๒๔๖๕
พ.ธ.ร. = พระธรรมนูญศาลทหารเรือ ร.ศ. ๑๒๗
พ.ธ.ช. = พระธรรมนูญศาลทรัพย์ชะเลย พ.ศ. ๒๔๖๑
พ.ธ.บ. = พระราชบัญญัติ
กฎห์ = กฎหมาย
กฎม์ = กฎมณเฑียรบาล
กฎส์ = กฎเสนาบดี