สถานีย่อย:การประพาส

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
การประพาส
วรรณกรรมเกี่ยวกับการเดินทางของราชวงศ์ จำแนกตามผู้เดินทาง

จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ[แก้ไข]

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ[แก้ไข]

การประพาสชวา[แก้ไข]

การประพาสต้น[แก้ไข]

การประพาสภาคกลาง[แก้ไข]

การประพาสภาคตะวันตก[แก้ไข]

การประพาสภาคตะวันออก[แก้ไข]

การประพาสมลายู[แก้ไข]

การประพาสยุโรป[แก้ไข]

อื่น ๆ[แก้ไข]

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา[แก้ไข]

ธรรมธิเบศไชยเชษฐ์สุริยวงศ์, เจ้าฟ้า[แก้ไข]

นราธิปประพันธ์พงศ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ[แก้ไข]

นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา[แก้ไข]

นเรศรวรฤทธิ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ[แก้ไข]

ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ[แก้ไข]

การเสด็จภาคเหนือ[แก้ไข]

อื่น ๆ[แก้ไข]

ภาณุพันธุวงศ์วรเดช, สมเด็จพระราชปิตุลาฯ กรมพระยา[แก้ไข]

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ, พระบาทสมเด็จพระมหา[แก้ไข]

ภูวเนตรนรินทรฤทธิ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง[แก้ไข]

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ[แก้ไข]

วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา[แก้ไข]

อริยวงศาคตญาณ (ปลด กิตฺติโสภโณ), สมเด็จพระ[แก้ไข]

อื่น ๆ[แก้ไข]

เชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. 1.0 1.1 ยังมีลิขสิทธิ์ เนื่องจากผู้สร้างสรรค์ยังมีชีวิตอยู่ — ดู วิกิซอร์ซ:นโยบายลิขสิทธิ์
  2. ยังมีลิขสิทธิ์ เนื่องจากผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตายยังไม่เกิน 50 ปี (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต พ.ศ. 2559) และผู้สร้างสรรค์อีกผู้หนึ่ง (สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ) ยังมีชีวิตอยู่ — ดู วิกิซอร์ซ:นโยบายลิขสิทธิ์
  3. 3.0 3.1 3.2 ยังมีลิขสิทธิ์ เนื่องจากผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตายยังไม่เกิน 50 ปี (พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต สิ้นพระชนม์ พ.ศ. 2520) — ดู วิกิซอร์ซ:นโยบายลิขสิทธิ์
  4. ยังมีลิขสิทธิ์ เนื่องจากยังไม่เกิน 50 ปีนับแต่โฆษณาครั้งแรก (พ.ศ. 2537) — ดู วิกิซอร์ซ:นโยบายลิขสิทธิ์