สถานีย่อย:สภาผู้แทนราษฎรไทย

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เครื่องหมายของสภาผู้แทนราษฎรไทย

การยุบสภา[แก้ไข]

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
 1. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช 2481
 2. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช 2488
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 1. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2519
 2. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2526
 3. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2529
 4. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2531
 5. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2535
 6. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2538
 7. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2539
 8. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2543
 9. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2549
 10. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554
 11. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2556
งานที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ[แก้ไข]

รายงานการประชุม[แก้ไข]

หนังสือโต้ตอบ[แก้ไข]