สถานีย่อย:กฎหมายลักษณะอาญา/การแก้ไขเพิ่มเติม

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กฎหมายลักษณะอาญา
การแก้ไขเพิ่มเติม
ก่อน พ.ศ. 2484 ขึ้นปีใหม่ 1 เมษายน
ครั้งที่ กฎหมาย พ.ศ. ประเด็น
1 พระราชบัญญัติ 2453 ลหุโทษ
2 พระราชบัญญัติ 2468 ความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม และมูลนิธิ
3 พระราชบัญญัติ 2470 ความผิดต่อพระราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวด้วยการปกครองบ้านเมือง
4 พระราชบัญญัติ 2474 กระทำอนาจาร
5 พระราชบัญญัติ 2475 กระทำให้เกิดภยันตราย ปลอมแปลง
6 พระราชบัญญัติ 2476 ความผิดเกี่ยวกับสมาคม
7 พระราชบัญญัติ 2477 ความผิดเกี่ยวกับสมาคม
8 พระราชบัญญัติ (2) 2477 อัตราโทษ
9 พระราชบัญญัติ (3) 2477 ความผิดต่อเจ้าพนักงาน และอัตราโทษ
10 พระราชบัญญัติ (4) 2477 กระทำให้เสื่อมเสียอิสรภาพ ประทุษร้ายแก่ทรัพย์
11 พระราชบัญญัติ (5) 2477 ปลอมแปลง
12 พระราชบัญญัติ (6) 2478 การประหารชีวิต
13 พระราชบัญญัติ (7) 2478 ความผิดต่อพระราชอาณาจักร
14 พระราชบัญญัติ (8) 2482 ความผิดต่อนายกรัฐมนตรี
15 พระราชกำหนด 2484 อัตราโทษ
16 พระราชบัญญัติ (10) 2484 ความผิดต่อพระราชอาณาจักร
17 พระราชบัญญัติ (11) 2485 ฉ้อโกง
18 พระราชบัญญัติ (12) 2486 ปลอมแปลง
19 พระราชบัญญัติ (13) 2487 ความผิดต่อนายกรัฐมนตรี
20 พระราชบัญญัติ (14) 2494 การคุมประพฤติ ความรับผิดของเด็ก
21 พระราชบัญญัติ (15) 2496 ประทุษร้ายแก่ชีวิต
22 พระราชบัญญัติ (16) 2499 ความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัท

ครั้งที่ 1[แก้ไข]

ครั้งที่ 2[แก้ไข]

ครั้งที่ 3[แก้ไข]

ครั้งที่ 4[แก้ไข]

ครั้งที่ 5[แก้ไข]

การร่างพระราชบัญญัติ
การประกาศใช้พระราชบัญญัติ

ครั้งที่ 6[แก้ไข]

ครั้งที่ 7[แก้ไข]

ครั้งที่ 8[แก้ไข]

ครั้งที่ 9[แก้ไข]

ครั้งที่ 10[แก้ไข]

ครั้งที่ 11[แก้ไข]

ครั้งที่ 12[แก้ไข]

การร่างพระราชบัญญัติ
การประกาศใช้พระราชบัญญัติ

ครั้งที่ 13[แก้ไข]

การร่างพระราชบัญญัติ
การประกาศใช้พระราชบัญญัติ

ครั้งที่ 14[แก้ไข]

การร่างพระราชบัญญัติ
การประกาศใช้พระราชบัญญัติ

ครั้งที่ 15[แก้ไข]

พระราชกำหนด
การอนุมัติพระราชกำหนด

ครั้งที่ 16[แก้ไข]

การร่างพระราชบัญญัติ
การประกาศใช้พระราชบัญญัติ

ครั้งที่ 17[แก้ไข]

การร่างพระราชบัญญัติ
การประกาศใช้พระราชบัญญัติ

ครั้งที่ 18[แก้ไข]

การร่างพระราชบัญญัติ
การประกาศใช้พระราชบัญญัติ

ครั้งที่ 19[แก้ไข]

การร่างพระราชบัญญัติ
การประกาศใช้พระราชบัญญัติ

ครั้งที่ 20[แก้ไข]

การร่างพระราชบัญญัติ
การประกาศใช้พระราชบัญญัติ

ครั้งที่ 21[แก้ไข]

การร่างพระราชบัญญัติ
การประกาศใช้พระราชบัญญัติ

ครั้งที่ 22[แก้ไข]

การร่างพระราชบัญญัติ
การประกาศใช้พระราชบัญญัติ