ไฟล์:พุทธชัยมงคล ๘ - ๒๕๐๔.pdf

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี
ไปหน้า
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →

ไฟล์ต้นฉบับ(10,952 × 16,902 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 162.22 เมกะไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 39 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

English: Eight victories of the Buddha

ไทย: พุทธชัยมงคล ๘ Phutthachaiyamongkhon paet

 s:th:พุทธชัยมงคล 8  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
English: * Kham Satsanadilok (dates of birth and death unknown)
  • Khun Praphan Netiwut (personal name unknown; dates of birth and death unknown)
ไทย: * นายคำ ศาสนดิลก
  • ขุนประพันธ์เนติวุฒิ
image of artwork listed in title parameter on this page
ชื่อเรื่อง
English: Eight victories of the Buddha
ไทย: พุทธชัยมงคล ๘ Phutthachaiyamongkhon paet
ผู้เผยแพร่
ไทย: กรมศิลปากร
โรงพิมพ์
English: Saeng Sawang Printing House, Ban Mo Road, Phra Nakhon Province (present-day Bangkok)
ไทย: โรงพิมพ์แสงสว่าง ถนนบ้านหม้อ จังหวัดพระนคร
คำอธิบาย
The book contains a Buddhist mantra in the Pāli language, named Buddhajayamaṇgalagāthā ("Verses on the Victory of the Buddha"), generally known in Thai as Thawai phon phra ("Offering praises unto the Buddha"), as well as its translation into Thai, and its commentary, also in the Thai language.
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก พ.ศ. 2504
publication_date QS:P577,+1961-00-00T00:00:00Z/9
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา
English: Kham Satsanadilok; and Praphan Netiwut, Khun. (1961). Phutthachaiyamongkhon paet [Eight victories of the Buddha]. Bangkok: Saeng Sawang Printing House. [Printed in commemoration of the royally sponsored funeral of Luang Chamnong Sunthon (Chuang Komalanon), held at the crematory of Wat Makut Kasattriyaram on 14 August 2504 BE (1961 CE)]. (In Thai).
ไทย: คำ ศาสนดิลก; และ ประพันธ์เนติวุฒิ, ขุน. (๒๕๐๔). พุทธชัยมงคล ๘. พระนคร: โรงพิมพ์แสงสว่าง. [พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงจำนงสุนทร (ช่วง โกมลานนท์) ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม ๑๔ สิงหาคม ๒๕๐๔].

การอนุญาตใช้สิทธิ

Public domain
ภาพหรือสื่อนี้ ถือเป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ในเขตอำนาจศาลไทย เนื่องจากลิขสิทธิ์หมดอายุแห่งการคุ้มครองแล้ว ตามมาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้:

มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย
ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๐ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ให้นำมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกต์ให้มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๓ ลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามคำสั่งหรือในความควบคุมตามมาตรา ๑๔ ให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

สำหรับผู้อัปโหลด : โปรดระบุชนิดของงาน วันที่สร้างสรรค์หรือวันที่เผยเพร่งาน ตลอดจนรายละเอียดอื่นให้ละเอียดและชัดเจน

นอกจากนี้คุณอาจต้องเพิ่มป้ายสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา เพื่อระบุว่าเหตุใดงานนี้จึงเป็นสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา โปรดทราบว่างานนี้อาจไม่เป็นสาธารณสมบัติในประเทศที่ไม่ได้ใช้กฎระยะเวลาคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่สั้นกว่า และมีข้อกำหนดด้านลิขสิทธิ์ที่ยาวนานกว่าอายุของผู้สร้างสรรค์บวกไปอีก 60 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเม็กซิโก 100 ปี, จาเมกา 95 ปี, โคลอมเบีย 80 ปี, กัวเตมาลาและซามัว 75 ปี, สวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา 70 ปี และเวเนซุเอลา 60 ปี

Flag of Thailand
Flag of Thailand

คำบรรยายโดยย่อ

เพิ่มคำบรรยายทรรทัดเดียวเพื่อขยายความว่าไฟล์นี้มีอะไร

ไอเทมที่แสดงอยู่ในไฟล์นี้

ประกอบด้วย

MIME type อังกฤษ

application/pdf

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน16:01, 2 มิถุนายน 2563รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 16:01, 2 มิถุนายน 2563หน้า 10,952 × 16,902, 39 (162.22 เมกะไบต์)BitterschokoUploaded a work by {{en|1= * Kham Satsanadilok * ''Khun'' Praphan Netiwut (personal name unknown) }} {{th|1= * นายคำ ศาสนดิลก * ขุนประพันธ์เนติวุฒิ }} from {{en|1=Kham Satsanadilok; and Prawat Netiwut, ''Khun''. (1961). ''Phuttachaiyamongkhon paet'' [Eight victories of the Buddha]. Bangkok: Saeng Sawang Printing House. [Printed as a token of the royally sponsored funeral of ''Luang'' Chamnong Sunthon (Chuang Komalanon), held at the crematory of {{w|th:วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร|Wat Makut Ka...

40 หน้าต่อไปนี้ใช้ไฟล์นี้:

ข้อมูลอภิพันธุ์