สถานีย่อย:พุทธชัยมงคลคาถา

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พุทธชัยมงคลคาถา
พุทธชัยมงคลคาถา หรือ คาถาพาหุง เป็นคาถาในศาสนาพุทธ มีจำนวน 8 บท ว่าด้วยชัยชนะ 8 ประการของพระโคตมพุทธเจ้า
ที่ เอกสาร
1 คำ ศาสนดิลก; และ ประพันธ์เนติวุฒิ, ขุน. (2504). พุทธชัยมงคล 8. พระนคร: โรงพิมพ์แสงสว่าง. [พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงจำนงสุนทร (ช่วง โกมลานนท์) ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม 14 สิงหาคม 2504].
2 ทิพโกษา (สอน โลหะนันท์), พระยา. (2506). ถวายพรพระ กับคำย่อความฎีกาพาหุง. พระนคร: โรงพิมพ์เลี่ยงเซียงจงเจริญ. [พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพระธราทรพิทักษ์ (อั๋น กนิษฐะเสน) ณ สุสานหลวง วัดเทพศิรินทราวาส 14 ธันวาคม 2506].
3 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ; และ ศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร), พระยา. (2468). คำนมัสการคุณานุคณ. พระนคร: โรงพิมพ์อักษรนิติ.
4 สวัสดิ์ พัฒน์เกิดผล. (2507). พระพุทธชัยมงคลคาถา. พระนคร: โรงพิมพ์กรมสารบรรณทหารเรือ. [อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพรองอำมาตย์โท ขุนกำจัดโรคาพาธ (จินดา มหาคีตะ) ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร 6 กุมภาพันธ์ 2507].