สถานีย่อย:ศาสนาพุทธ/ประเทศไทย

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ศาสนาพุทธ
ประเทศไทย

ประเทศไทย[แก้ไข]

กฎหมาย[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติลักษณปกครองคณะสงฆ์ รัตนโกสินทรศก 121ดัชนี
  1. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2475ดัชนี
  2. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477ดัชนี
 2. พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2484ดัชนี
  1. แก้คำผิด พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2484ดัชนี
  2. แถลงการณ์ เรื่อง พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ดัชนี
 3. พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505
  1. พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
  2. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 พ.ศ. 2547
  3. พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
  4. พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

เอกสารทางการ[แก้ไข]

 1. ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
 2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติและการจำลองพระพุทธรูปสำคัญ พ.ศ. 2520
 3. หนังสือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ พศ 0006/864 เรื่อง กรณีพบสามเณรเข้าร่วมกับกลุ่มการชุมนุม ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563

ประวัติศาสตร์[แก้ไข]

 1. ตำนานคณะสงฆ์ (พ.ศ. 2466), โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพดัชนี

เอกสารประวัติศาสตร์[แก้ไข]

สถานที่[แก้ไข]

 1. ตำนานพระธาตุดอยสุเทพ (พ.ศ. 2472) — ดัชนี
 2. ตำนานพระบรมธาตุจอมทอง (พ.ศ. 2495) — ดัชนี
 3. ตำนานพระบรมธาตุสุเทพ (พ.ศ. 2483) — ดัชนี
 4. ประชุมตำนานพระธาตุ (พ.ศ. 2513), โดย กรมศิลปากรดัชนี
 5. "ประวัติวัดเทพธิดาราม", โดย พระสุนทรกิจโกศล (บัว นิสโภ), ใน กลอนเพลงยาว เรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์ และพระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ (พ.ศ. 2507)

มนต์คาถา[แก้ไข]

บุคคล[แก้ไข]

ดูเพิ่ม[แก้ไข]