ไฟล์:พงศาวดารอีสาน - แข้ ประทุมชาติ - ๒๔๗๒.pdf

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี
ไปหน้า
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →

ไฟล์ต้นฉบับ(1,654 × 2,050 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 651 กิโลไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 34 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

English: Chronicle of the Isan Region

ไทย: พงศาวดารภาคอีสาน

 s:th:พงศาวดารภาคอีสาน  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
พระสุนทรราชเดช (แข้ ปะทุมชาติ)  (fl. 2452 หรือ 2453)  wikidata:Q112031622 s:th:ผู้สร้างสรรค์:พระสุนทรราชเดช (แข้ ปะทุมชาติ)
 
ชื่ออื่น
พระสุนทรราชเดช (แข่); แข่; สุนทรราชเดช; แข้ ปะทุมชาติ
คำอธิบาย Thai นักการเมือง
ระยะเวลาสร้างสรรค์งาน 2452 หรือ 2453 แก้ไขที่วิกิสนเทศ
งานควบคุมรายการหลักฐาน
author QS:P50,Q112031622
image of artwork listed in title parameter on this page
บรรณาธิการ
พระจรูญชวนะพัฒน์ (ทองสุก อินทรรัสมี)  (1880–1931)  wikidata:Q112061781 s:th:ผู้สร้างสรรค์:พระจรูญชวนะพัฒน์ (ทองสุก อินทรรัสมี)
 
พระจรูญชวนะพัฒน์ (ทองสุก อินทรรัสมี)
ชื่ออื่น
พระจรูญชวนะพัฒน์; ทองสุก อินทรรัสมี; จรูญชวนะพัฒน์
คำอธิบาย Thai official
วันเกิด/วันเสียชีวิต 2422 หรือ 2423 แก้ไขที่วิกิสนเทศ 2473 หรือ 2474 แก้ไขที่วิกิสนเทศ
งานควบคุมรายการหลักฐาน
editor QS:P98,Q112061781
ชื่อเรื่อง
English: Chronicle of the Isan Region
ไทย: พงศาวดารภาคอีสาน
โรงพิมพ์
institution QS:P195,Q111029162
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก 2471 หรือ 2472
publication_date QS:P577,+1929-00-00T00:00:00Z/9
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา
ไทย: สุนทรราชเดช (แข้ ปะทุมชาติ), พระ. (๒๔๗๒). พงศาวดารภาคอีสาน. พระนคร: โรงพิมพ์ศรีหงส์. (พิมพ์ในงานปลงศพหม่อมทรัพย์ ศรีธวัช ณ อยุธยา แห่งหม่อมเจ้านิสากร ศรีธวัช วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๒).

การอนุญาตใช้สิทธิ

Public domain
ภาพหรือสื่อนี้ ถือเป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ในเขตอำนาจศาลไทย เนื่องจากลิขสิทธิ์หมดอายุแห่งการคุ้มครองแล้ว ตามมาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้:

มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย
ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๐ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ให้นำมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกต์ให้มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๓ ลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามคำสั่งหรือในความควบคุมตามมาตรา ๑๔ ให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

สำหรับผู้อัปโหลด : โปรดระบุชนิดของงาน วันที่สร้างสรรค์หรือวันที่เผยเพร่งาน ตลอดจนรายละเอียดอื่นให้ละเอียดและชัดเจน

นอกจากนี้คุณอาจต้องเพิ่มป้ายสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา เพื่อระบุว่าเหตุใดงานนี้จึงเป็นสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา โปรดทราบว่างานนี้อาจไม่เป็นสาธารณสมบัติในประเทศที่ไม่ได้ใช้กฎระยะเวลาคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่สั้นกว่า และมีข้อกำหนดด้านลิขสิทธิ์ที่ยาวนานกว่าอายุของผู้สร้างสรรค์บวกไปอีก 60 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเม็กซิโก 100 ปี, จาเมกา 95 ปี, โคลอมเบีย 80 ปี, กัวเตมาลาและซามัว 75 ปี, สวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา 70 ปี และเวเนซุเอลา 60 ปี

Flag of Thailand
Flag of Thailand

คำบรรยายโดยย่อ

เพิ่มคำบรรยายทรรทัดเดียวเพื่อขยายความว่าไฟล์นี้มีอะไร

ไอเทมที่แสดงอยู่ในไฟล์นี้

ประกอบด้วย

MIME type อังกฤษ

application/pdf

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน01:07, 6 มิถุนายน 2564รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 01:07, 6 มิถุนายน 2564หน้า 1,654 × 2,050, 34 (651 กิโลไบต์)BitterschokoUploaded a work by {{en|1=Phra Sunthonratchadet (Phae Prathummachat), member of the governing board of Ubon Ratchathani Province, dates of birth & death unknown}} {{th|1=พระสุนทรราชเดช (แข้ ประทุมชาติ) กรมการจังหวัดอุบลราชธานี วันเกิดวันตายไม่ทราบ}} from {{th|1=สุนทรราชเดช (แข้ ประทุมชาติ), พระ. (๒๔๗๒). ''พงศาวดารภาคอีสาน''. พระนคร: โรงพิมพ์ศรีหงส์. (พิมพ์ในงานปลงศพหม่อมทรัพย์ ศรีธวัช ณ อยุธยา แห่งหม่อมเจ้านิสากร ศรีธวัช วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๒).}} with UploadWizard

35 หน้าต่อไปนี้ใช้ไฟล์นี้:

ข้อมูลอภิพันธุ์