ไฟล์:เรื่องของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี - ๒๔๘๗.pdf

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี
ไปหน้า
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →

ไฟล์ต้นฉบับ(689 × 1,031 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 2.25 เมกะไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 51 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

English: Stories of the King of Thon Buri

ไทย: เรื่องของสมเด็ดพระเจ้ากรุงธนบุรี Rueang khong somdet phrachao krung thon buri

 s:th:เรื่องของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
Unknown authorUnknown author
image of artwork listed in title parameter on this page
ชื่อเรื่อง
English: Stories of the King of Thon Buri
ไทย: เรื่องของสมเด็ดพระเจ้ากรุงธนบุรี Rueang khong somdet phrachao krung thon buri
รุ่น 1st
ผู้เผยแพร่
ไทย: กรมศิลปากร
โรงพิมพ์
English: Phrachan Printing House
ไทย: โรงพิมพ์พระจันทร์
คำอธิบาย
English: This book is a compilation of the following historical archives:
  1. A biography of the King of Thon Buri, excerpted from the work called Aphinihan banphaburut ["Wonders of our ancestors"], year of creation unknown, author unknown.
  2. A chronicle of the King of Thon Buri according to a manuscript titled Chronicle of the Kingdom of Ayutthaya No. 2/A101, which an unnamed person or entity (perhaps the Fine Arts Department, as the seal of the department appears on the cover of the book) bought in 2450 BE (1907/08 CE). The year the chronicle was created and the person who created it are not known. The chronicle was printed here for the first time.
ไทย: หนังสือนี้ ประกอบด้วย งานดังต่อไปนี้
๑. พระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี คัดมาจาก อภินิหารบรรพบุรุษ ไม่ทราบปีที่แต่งและผู้แต่ง
๒. พระราชพงศาวดารปลายกรุงศรีอยุธยา มีเนื้อหาเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี พบในสมุดไทย ชื่อ พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ ๒/ก.๑๐๑ ซึ่งบุคคลที่ไม่ได้ระบุตัว (อาจได้แก่ กรมศิลปากร เพราะหน้าปกขึ้นตรากรม) ซื้อมาใน พ.ศ. ๒๔๕๐ ไม่ทราบปีที่แต่งและผู้แต่ง พิมพ์ที่นี่เป็นครั้งแรก
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก พ.ศ. 2487
publication_date QS:P577,+1944-00-00T00:00:00Z/9
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา
English: Rueang khong somdet phrachao krung thon buri [Stories of the King of Thon Buri]. (1944). Bangkok: Phrachan Printing House. [Printed for distribution at the funeral of Mr Sawat Sisakonkrainuchit Phatthranawik (Phraya Si Sakon Krai Nuchit), held at Wat Trai Mit Witthayaram on 10 October 1944]. (In Thai).
ไทย: เรื่องของสมเด็ดพระเจ้ากรุงธนบุรี. (๒๔๘๗). พระนคร: โรงพิมพ์พระจันท. [เจ้าภาพพิมพ์เปนที่ระลึกไนงานสพนายสวาสดิ์ สรีสกลไกรนุชิต ภัทรนาวิก (พระยาสรีสกลไกรนุชิต) นะวัดไตรมิตร์วิทยาราม วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๔๘๗].

การอนุญาตใช้สิทธิ

Public domain
ภาพหรือสื่อนี้ ถือเป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ในเขตอำนาจศาลไทย เนื่องจากลิขสิทธิ์หมดอายุแห่งการคุ้มครองแล้ว ตามมาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้:

มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย
ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๐ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ให้นำมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกต์ให้มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๓ ลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามคำสั่งหรือในความควบคุมตามมาตรา ๑๔ ให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

สำหรับผู้อัปโหลด : โปรดระบุชนิดของงาน วันที่สร้างสรรค์หรือวันที่เผยเพร่งาน ตลอดจนรายละเอียดอื่นให้ละเอียดและชัดเจน

นอกจากนี้คุณอาจต้องเพิ่มป้ายสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา เพื่อระบุว่าเหตุใดงานนี้จึงเป็นสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา โปรดทราบว่างานนี้อาจไม่เป็นสาธารณสมบัติในประเทศที่ไม่ได้ใช้กฎระยะเวลาคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่สั้นกว่า และมีข้อกำหนดด้านลิขสิทธิ์ที่ยาวนานกว่าอายุของผู้สร้างสรรค์บวกไปอีก 60 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเม็กซิโก 100 ปี, จาเมกา 95 ปี, โคลอมเบีย 80 ปี, กัวเตมาลาและซามัว 75 ปี, สวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา 70 ปี และเวเนซุเอลา 60 ปี

Flag of Thailand
Flag of Thailand

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน05:22, 9 เมษายน 2563รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 05:22, 9 เมษายน 2563หน้า 689 × 1,031, 51 (2.25 เมกะไบต์)BitterschokoUploaded a work by {{unknown author}} from {{en|''Rueang khong somdet phrachao krung thon buri'' [Matters regarding the {{w|Taksin|King of Thon Buri}}]. (1944). Bangkok: Phrachan Printing House. [Printed for distribution at the funeral of Mr Sawat Sisakonkrainuchit Phatthranawik (''Phraya'' Si Sakon Krai Nuchit), held at {{w|th:วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร|Wat Trai Mit Witthayaram}} on 10 October 1944]. (In Thai). {{th|''เรื่องของสมเด็ดพระเจ้ากรุงธนบุรี''. (๒๔๘๗). พระนคร: โรงพิมพ์พระจันท์. [เจ้า...

52 หน้าต่อไปนี้ใช้ไฟล์นี้:

ข้อมูลอภิพันธุ์