ผู้ใช้:Bebiezaza/กระบะทราย 1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พิเศษ:หน้าทั้งหมด สุดที่ คำสมานทานศีล

เรียงราชกิจตามเล่ม[แก้ไข]

1[แก้ไข]

ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
แผ่นที่ 29 260 260 ปีรกาสัปตศก 1247 (2427) ข่าวประหารชีวิตรผู้ร้าย ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม จ.ศ. ๑๒๔๖ ไฟล์ราชกิจ

3[แก้ไข]

ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
แผ่นที่ 44 368 370 ปีจอัฐศก 1248 (2429) คำประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ไฟล์ราชกิจ

4[แก้ไข]

ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
แผ่นที่ 6 41 45 ปีกุนนพศก 1249 (2430) ข่าวการพระเมรุกรมสมเดจ ไฟล์ราชกิจ

5[แก้ไข]

ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
แผ่นที่ 6 55 55 ปีชวดสัมฤทธิศก 1250 (2431) ข่าวเพลิงไหม้ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน จ.ศ. ๑๒๕๐ ไฟล์ราชกิจ

8[แก้ไข]

ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
แผ่นที่ 26 240 240 ร.ศ. 110 (2434) ข่าวเจ้าประเทศราชถึงแก่พิราไลย ไฟล์ราชกิจ

11[แก้ไข]

ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
แผ่นที่ 11 87 90 ร.ศ. 113 (2437) ข้อบังคับสำหรับกระบวนพิจารณาฯ พระยอดเมืองขวาง (รก.)

12[แก้ไข]

ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
แผ่นที่ 22 189 190 ร.ศ. 114 (2438) การเลื่อนยศพระยาไทรบุรีเปนเจ้าพระยาไทรบุรีฯ ลงวันที่ 29 สิงหาคม ร.ศ. 114

24[แก้ไข]

ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
แผ่นที่ 39 1029 1030 ร.ศ. 126 (2450) กฎอัยการศึก ร.ศ. 126

25[แก้ไข]

ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
พิเศษ 206 287 ร.ศ. 127 (2451) กฎหมายลักษณอาญา

27[แก้ไข]

ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
1782 1788 ร.ศ. 129 (2453) ข่าวสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ไฟล์ราชกิจ

31[แก้ไข]

ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
323 331 2457 กฎเสนาบดีกระทรวงวัง ว่าด้วยการจดทะเบียนฯ ว่าด้วยครอบครัวแห่งข้าราชการในพระราชสำนัก ๒๔๕๗ ดัชนี

32[แก้ไข]

ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
80 81 2458 กฎมณเฑียรบาลเพิ่มเติม
312 313 2458 กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยข้าราชการในพระราชสำนักเพิ่มเติม

34[แก้ไข]

ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
88 89 2460 กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยครอบครัวแห่งข้าราชการในพระราชสำนักเพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)

35[แก้ไข]

ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
72 73 2461 ข่าวพิลาไลย (14 เมษายน 2461)
146 147 2461 กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการเศกสมรศแห่งเจ้านายในพระราชวงศ์

37[แก้ไข]

ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
197 199 2463 กฎเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีจัดการชัณสูตร์พลิกศพฆาฏกรรมสามัญ พ.ศ. ๒๔๖๓ ไฟล์ราชกิจ

41[แก้ไข]

ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
195 213 2467 กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 2467

42[แก้ไข]

ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
130 134 2468 กฎข้อบังคับ ระเบียบการปกครองที่อาศรัยในพระราชฐาน พ.ศ. ๒๔๖๘ ไฟล์ราชกิจ

45[แก้ไข]

ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
3501 3511 2471 ข่าวตาย 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2471 ไฟล์ราชกิจ

48[แก้ไข]

ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
1888 1888 2474 ข่าวถึงพิราลัย มหาอำมาตย์โท เจ้ามหาพรหมสุรธาดา ไฟล์ราชกิจ

49[แก้ไข]

ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
256 258 2475 กฎมนเทียรบาลว่าด้วยการสมรสพระราชวงศ์แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2475
3198 3201 2475 การฉลองรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475

52[แก้ไข]

ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
3202 3202 2478 กะทู้ถามที่ 83/2478

56[แก้ไข]

ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
3434 3436 2482 คำชักชวนของรัฐบาล ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2482

59[แก้ไข]

ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
52 1426 1427 2485 คำชี้แจง เรื่อง พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกฯ ไฟล์ราชกิจ

60[แก้ไข]

ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
65 1724 1726 2486 ข้อบังคับ ออกตามความในกฎอัยการศึก พุทธศักราช ๒๔๕๗ (ฉบับที่ ๙) ไฟล์ราชกิจ

78[แก้ไข]

ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
35 402 405 2504 กฎกระทรวง (๒๕๐๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติกำหนดอัตรา ค่าธรรมเนียมอำเภอ ๒๕๐๓ ไฟล์ราชกิจ

83[แก้ไข]

ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
พิเศษ 17 25 28 2509 กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 พ.ศ. 2503 ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ไฟล์ราชกิจ

89[แก้ไข]

ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
106 128 132 2515 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๕) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒ ไฟล์ราชกิจ

92[แก้ไข]

ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
พิเศษ 9 1 2 2518 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒ ไฟล์ราชกิจ

98[แก้ไข]

ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
พิเศษ 122 16 17 2524 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไฟล์ราชกิจ
พิเศษ 122 18 19 2524 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไฟล์ราชกิจ

100[แก้ไข]

ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
พิเศษ 66 1 8 2526 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไฟล์ราชกิจ
พิเศษ 196 1 15 2526 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไฟล์ราชกิจ

101[แก้ไข]

ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
พิเศษ 37 1 3 2527 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไฟล์ราชกิจ
พิเศษ 143 10 29 2527 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไฟล์ราชกิจ

102[แก้ไข]

ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
พิเศษ 58 7 11 2528 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไฟล์ราชกิจ
พิเศษ 58 12 22 2528 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไฟล์ราชกิจ
พิเศษ 58 23 27 2528 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไฟล์ราชกิจ
พิเศษ 58 28 38 2528 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไฟล์ราชกิจ
พิเศษ 134 15 17 2528 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไฟล์ราชกิจ
พิเศษ 134 18 20 2528 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไฟล์ราชกิจ
พิเศษ 140 21 26 2528 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไฟล์ราชกิจ

103[แก้ไข]

ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
พิเศษ 82 3 4 2529 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไฟล์ราชกิจ
เนื้อหาฉบับที่ 15
พิเศษ 100 7 13 2529 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไฟล์ราชกิจ

104[แก้ไข]

ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
พิเศษ 42 1 6 2530 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไฟล์ราชกิจ
พิเศษ 118 199 203 2530 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไฟล์ราชกิจ

105[แก้ไข]

ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
พิเศษ 195 13 17 2531 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไฟล์ราชกิจ

106[แก้ไข]

ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
พิเศษ 19 3 8 2532 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไฟล์ราชกิจ
พิเศษ 135 1 3 2532 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไฟล์ราชกิจ
167 471 477 2532 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไฟล์ราชกิจ

107[แก้ไข]

ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
พิเศษ 198 10 11 2533 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๓๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไฟล์ราชกิจ

114[แก้ไข]

ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
หมวด ก
3 ก 5 7 2540 กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ไฟล์ราชกิจ

117[แก้ไข]

ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
หมวด ก
95 ก 14 16 2543 กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ไฟล์ราชกิจ
95 ก 17 18 2543 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ไฟล์ราชกิจ

119[แก้ไข]

ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
หมวด ก
82 ก 3 14 2545 กฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการสถานพยาบาล (พ.ศ. ๒๕๔๕) ไฟล์ราชกิจ
85 ก 3 9 2545 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. ๒๕๔๕ ไฟล์ราชกิจ

120[แก้ไข]

ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
หมวด ก
101 ก 3 33 2546 คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑/๒๕๔๖
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑/๒๕๔๖/คำพิพากษา
คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑/๒๕๔๖/ไกรฤกษ์ เกษมสันต์
ไฟล์ราชกิจ

122[แก้ไข]

ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
หมวด ก
50 ก 12 34 2548 คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในคดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑/๒๕๔๘ ไฟล์ราชกิจ

123[แก้ไข]

ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
หมวด ก
1 ก 4 6 2549 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ไฟล์ราชกิจ
43 ก 7 8 2549 กฎกระทรวง กำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๒๕๔๙ ไฟล์ราชกิจ
วิกิซอร์ซ:วิกิซอร์ซมีอะไรได้บ้าง?

124[แก้ไข]

ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
หมวด ก
96 ก 14 29 2550 ข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ไฟล์ราชกิจ

125[แก้ไข]

ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
หมวด ก
116 ก 1 4 2551 กฎกระทรวงกำหนดค่าเข้าชมและค่าบริการอื่นสำหรับโบราณสถานฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไฟล์ราชกิจ
122 ก 1 62 2551 คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๒-๑๓/๒๕๕๑ และหน้าย่อย ไฟล์ราชกิจ
126 ก 1 28 2551 คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในคดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑/๒๕๕๐ ไฟล์ราชกิจ

127[แก้ไข]

ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
หมวด ก
21 ก 1 124 2553 คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑/๒๕๕๓ และหน้าย่อย ไฟล์ราชกิจ
ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
หมวด ง
พิเศษ 52 ง 25 28 2553 ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยเครื่องแบบฯ ของนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๓ ไฟล์ราชกิจ

130[แก้ไข]

ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
หมวด ก
11 ก 1 7 2556 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ไฟล์ราชกิจ
75 ก 1 33 2556 คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2556
ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
หมวด ง
23 ง 31 32 2556 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไฟล์ราชกิจ

131[แก้ไข]

ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
หมวด ก
88 ก 95 99 2557 กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗ ไฟล์ราชกิจ

132[แก้ไข]

ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
หมวด ก
100 ก 1 2 2558 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไฟล์ราชกิจ
100 ก 5 6 2558 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๐๘ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ไฟล์ราชกิจ
118 ก 1 5 2558 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารฯ ไฟล์ราชกิจ
ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
หมวด ง
พิเศษ 232 ง 121 132 2558 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. ๒๕๕๘ ไฟล์ราชกิจ

133[แก้ไข]

ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
หมวด ง
พิเศษ 237 ง 57 76 2559 ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยกิจการกำลังพลสำรอง พ.ศ. ๒๕๕๙ ไฟล์ราชกิจ

134[แก้ไข]

ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
หมวด ก
120 ก 24 26 2560 ข้อบังคับของอัยการสูงสุด ว่าด้วยฯ การตรวจสอบหาทรัพย์สินของผู้ต้องโทษปรับ พ.ศ. 2560

137[แก้ไข]

ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
หมวด ง
พิเศษ 69 ง 10 16 2563 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9ฯ (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563
พิเศษ 76 ง 1 1 2563 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9ฯ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 เมษายน 2563
พิเศษ 83 ง 86 87 2563 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9ฯ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 เมษายน 2563
พิเศษ 100 ง 77 77 2563 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9ฯ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 29 เมษายน 2563
พิเศษ 102 ง 1 3 2563 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9ฯ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
พิเศษ 102 ง 4 6 2563 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9ฯ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
พิเศษ 114 ง 39 42 2563 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9ฯ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
พิเศษ 126 ง 42 43 2563 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9ฯ (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
พิเศษ 126 ง 44 48 2563 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9ฯ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
พิเศษ 138 ง 50 53 2563 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9ฯ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563
พิเศษ 153 ง 31 34 2563 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9ฯ (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
พิเศษ 153 ง 35 36 2563 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9ฯ (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
พิเศษ 174 ง 77 80 2563 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9ฯ (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
พิเศษ 199 ง 27 28 2563 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9ฯ (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
พิเศษ 241 ง 4 4 2563 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9ฯ ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563
พิเศษ 302 ง 68 70 2563 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9ฯ (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563

138[แก้ไข]

ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
หมวด ก
17 ก 3 5 2564 กฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ. 2564
77 ก 1 5 2564 กฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วสำหรับการขับรถในทางเดินรถ พ.ศ. 2564
ตอน หน้าเริ่ม หน้าจบ ปี ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
หมวด ง
พิเศษ 1 ง 1 3 2564 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9ฯ (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม 2564
พิเศษ 4 ง 1 3 2564 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9ฯ (ฉบับที่ 17) ลงวันที่ 6 มกราคม 2564
พิเศษ 22 ง 43 48 2564 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9ฯ (ฉบับที่ 18) ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
พิเศษ 80 ง 53 54 2564 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9ฯ (ฉบับที่ 19) ลงวันที่ 9 เมษายน 2564
พิเศษ 82 ง 25 28 2564 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9ฯ (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 16 เมษายน 2564
พิเศษ 90 ง 22 23 2564 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9ฯ (ฉบับที่ 21) ลงวันที่ 28 เมษายน 2564
พิเศษ 91 ง 24 26 2564 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9ฯ (ฉบับที่ 22) ลงวันที่ 29 เมษายน 2564
พิเศษ 104 ง 27 30 2564 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9ฯ (ฉบับที่ 23) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564
พิเศษ 133 ง 1 9 2564 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9ฯ (ฉบับที่ 24) ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2564
พิเศษ 140 ง 1 6 2564 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9ฯ (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564
พิเศษ 143 ง 73 74 2564 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9ฯ (ฉบับที่ 26) ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564
พิเศษ 154 ง 1 6 2564 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9ฯ (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564
พิเศษ 160 ง 1 5 2564 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9ฯ (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2564
พิเศษ 170 ง 1 2 2564 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9ฯ (ฉบับที่ 29) ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
พิเศษ 173 ง 1 7 2564 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9ฯ (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564
พิเศษ 185 ง 1 1 2564 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9ฯ (ฉบับที่ 31) ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564
พิเศษ 200 ง 1 5 2564 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9ฯ (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2564
พิเศษ 215 ง 36 37 2564 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9ฯ (ฉบับที่ 33) ลงวันที่ 10 กันยายน 2564
พิเศษ 235 ง 5 10 2564 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9ฯ (ฉบับที่ 34) ลงวันที่ 28 กันยายน 2564
พิเศษ 251 ง 53 57 2564 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9ฯ (ฉบับที่ 35) ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564
พิเศษ 256 ง 1 4 2564 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9ฯ (ฉบับที่ 36) ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564
พิเศษ 251 ง 1 12 2564 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9ฯ (ฉบับที่ 37) ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2564
พิเศษ 279 ง 1 2 2564 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9ฯ (ฉบับที่ 38) ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
พิเศษ 293 ง 99 100 2564 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9ฯ (ฉบับที่ 39) ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
พิเศษ 307 ง 62 65 2564 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9ฯ (ฉบับที่ 40) ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564